Thiết kể bởi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - VNPT Quảng Bình
Địa chỉ : 04 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
ĐT : 052.3825441 - Fax : 052.3850189 - Email: webmaster@vnptquangbinh.com.vn
Website : Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - VNPT Quảng Bình